[Nhật ký tôi] Phí mất một thang thuốc.

Huế, tối ngày 1-3-2018

Sáng thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong. Lấy cái ấm sắc thuốc đem đi đổ bỏ xác cũ, vào rửa ấm để bỏ thang thuốc mới vào. Ôi trời ơi! Sao lại có cái xác cũ của thang thuốc? Nhìn lại thấy còn 3 tháng. Rồi xong, mình vừa mới phí mất 1 thang thuốc. Trưa hỏi chuyện mới biết thang thuốc mình đổ là mẹ sáng sớm dậy sắc. Thế đấy, phí mất một thang thuốc. Tiếc ơi là tiếc.

Ấy thôi bỏ qua thang thuốc đi. Chi ít hôm nay cũng làm được vài việc lung tung, cũng có ích cho người khác. Bản thân nhận thêm được nguồn lăng lượng tích cực.

Tóm lại là khi nào mới chịu tập trung làm việc cho ra hồn đây Tiến.
Share This:    Facebook Twitter