Khởi nghiệp, những bước đi lần mò

Đã gần 1 tháng trôi qua, từ ngày tôi quyết định kêu gọi những người bạn tôi biết để cùng tôi hiện thực hóa ý tưởng. Họ là những con người tài giỏi, họ giỏi những thứ mà tôi không hề giỏi, họ biết những thứ mà tôi không hề biết, họ làm được những thứ mà tôi không thể làm. Đó chính là điều mà giúp tôi đưa ra quyết định chia sẻ ý tưởng, rủ họ tham gia.

Thế là cuộc hành trình Start-Up bắt đầu. Mọi thứ khởi đầu khá suôn sẻ, cho đến khi nó sai. Nguồn lực không định hình rõ, hướng đi chưa có, kinh nghiệm thiếu, kỹ năng còn yếu kém và mọi quyết định đều mang cảm tính. Thế là 1 tháng lần mò, thay đổi chiến lược đủ kiểu, thế nhưng mọi chuyện vẫn không có nhiều tiến triển tốt. Và rồi đã có 1 quyết định, tất cả quay lại tự học code, tập trung làm sản phẩm và đưa ra những ép buộc để trong vòng thời gian ngắn nhất 1 tháng hay 2 tháng để có sản phẩm.

Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu, tôi còn phải lần mò nhiều hơn nữa cùng với đội ngủ.


Share This:    Facebook Twitter