Đi mua đồ cúng

Vào một ngày đẹp trời nào đó trong năm. Trời không mưa, nắng dịu nhẹ và ấm áp. Tôi đi mua đồ cúng (đồ để cúng kiến ống bà hoặc người thân vào ngày họ mất) để chuẩn bị cho người đã mất. Tôi bước vào một cửa hàng chuyên bán hàng mã.

- Chào chú. Cho con mua bộ độ cúng ông bà.

- Con mua mấy bộ?

- Con lấy 2 bộ (1 ông 1 bà).

- Đồ của con đây.

- Dạ, cám ơn.

- Có điện thoại này, con có mua không?

- Dạ có luôn. Cho con lấy 2 cái.

- Có ốp lưng điện thoại này?

- Dạ có, lấy 2 cái luôn.

- Mua thêm sim nữa đi?

- Có sim à, lấy 2 cái luôn, mà số nào đẹp đẹp tí.

- Đồ đây con.

- Dạ, cám ơn. Rứa chú ơi! Cho con xin số điện thoại của chú luôn?

- Để làm chi?

- Thì để có chi ông bà con hỏi mua card điện thoại.

- Tổ cha mày.


Share This:    Facebook Twitter