Nên viết sách thử xem.

TIENTALA.COM Hãy viết một cái gì đó để dành cho riêng bạn. Cũng đừng phức tạp hóa vấn đề lên nhé. Đừng nghĩ nhiều về việc viết sách là phải hay, phải có nhiều người đọc, phải xuất bản và để một vị trí đẹp trong các nhà sách.

thu-viet-sach
Thử viết sách


- Viết sách, bạn có thể tự viết riêng cho mình một cuốn sách để chia sẻ góc nhìn, quan điểm và kiến thức của bạn về thế giới xung quanh, thế giới quan của bạn.

- Viết sách không khó. Chỉ khó khi bạn tin rằng viết sách chỉ dành cho những nhà văn, cho những ai trãi nghiệm nhiều, bậc thầy ở một lĩnh vực nào đó, mà nó không dành cho bạn.

- Hãy nhớ rằng. Ai cũng phải trãi nghiệm qua mới trở thành người giỏi, bậc thầy. Viết sách cũng vậy. Những người bắt đầu viết sách, họ cũng bình thường như bạn.

Hãy viết một cái gì đó để dành cho riêng bạn. Cũng đừng phức tạp hóa vấn đề lên nhé. Đừng nghĩ nhiều về việc viết sách là phải hay, phải có nhiều người đọc, phải xuất bản và để một vị trí đẹp trong các nhà sách.

Tôi tin mọi tác phẩm đều có người đọc. Người đầu tiên chính là ta.
Share This:    Facebook Twitter