Về tôi

Tên: Đoàn Trần Tiến
Tự gọi: Tientala

Tôi rất vui khi tạo ra blog này. Đây là một trong những di sản tôi có thể tạo nên.

Blog này là nơi tôi thường xuyên ghé thăm khi về già, để tôi biết được rằng thuở trẻ tôi có một di sản lớn như thế này, tôi có thể viết ra được câu chữ "trẻ trâu", "thiếu suy nghĩ", "bất đồng" và "tào lao" thế này.

Blog tientala.com này còn là nơi để tôi chia sẻ những trải nghiệm, góc nhìn cá nhân về cuộc sống, những bài học về kinh doanh, thành công từ sách, từ những người đi trước.

Cái gì cũng biết nhưng không biết cái gì.